Som Smålands äldsta golfklubb och 14:e äldsta golfklubb i Sverige har vi en lång och stolt historia. Här några viktiga årtal i det som har format Jönköpings Golfklubb till vad den är idag.

1894
Järnvägen som idag går genom golfbanan anläggs.

1936
 
Jönköping Golfklubb bildas den 12 december 1936. Klubbens namn var fram till i början av 1970-talet Jönköping-Huskvarna Golfklubb. De personer som var med vid bildandet var Fred Ljungberg, Gunnar Bergenstråhle, Carl Berner, N Källander, R Dyberg, H Karnell, C Ekvall, W Lothigius, John Hjelme-Lundberg, G Elmér och S Wijkström. Mötet ägde rum på Stora Hotellet. En av dem som anses som huvudansvarig för klubbens och banans tillkomst var Fred Ljungberg, högsta chefen på STAB, Svenska Tändsticksaktiebolaget. Genom åren fick detta en stor betydelse för klubben eftersom STAB på ett mycket generöst sätt bidrog med pengar för att klara klubbens skrala finanser. Många av klubbens funktionärer arbetade också på STAB. Vår förste ordförande var Gunnar  Bergenstråhle 1937-1946.

1937
Tidig vår 1937 inleds arbetet 
med banan.  Det var Axel Wahlström, greenkeeper från Hovås,  som påbörjade arbetet. Frank Dyer var banarkitekt och kom från Göteborgs GK. Den 2 juni 1937
, 24 år gammal,  anställdes greenkeepern Nils Claesson som kom från Göteborgs GK. Nils Claesson stannade kvar som greenkeeper i 41 år fram till sin pensionering då hans son Kurt tog över.

Arbetet med att bygga om torpet Erlandsbo till klubbhus och bostad för greenkeepern kom igång i mitten av 1937 och bekostades av Jönköpings Stad. Möblemanget i klubbhuset skänkes av John Hjelme-Lundberg. Nils Claesson flyttade in i klubbhuset sensommaren 1938 och hade sin bostad där för sin familj fram till 1957. Erlandsbo var klubbhus fram till 1964, men fortsatte därefter att utnyttjas som juniorklubbhus. I början av 1970-talet kom den första golfboomen och shop utrymmena i det nya  klubbhuset blev för små och Allan Turnbull flyttade hela sin verksamhet till det gamla klubbhuset. Det  användes då också som personalutrymmen för banpersonalen. När drivingrangen byggdes om 1994 revs Erlandsbo.

I augusti 1937 var fyra hål klara för spel med provisoriska greener. Klubben hade ett 60-tal medlemmar.

1938

Jönköpings Golfklubb registrerades i mars 1938 som 14:e medlem i Svenska Golfförbundet.
I oktober 1938
 inviges 9-hålsbanan. Invigningen förrättades av landshövding Ekblom. Invigningsspelade gjorde den dåvarande golflegenden Erik Runfelt som spelade en artonhålare mot den Skandinaviska Pro-mästaren Frank Dyer som vann på 65 slag. Invigningsbanketten hölls på Junex och invigningen kostade klubben 268 kr.

1940-1943
1940 bildades AB Får Plus som köpte in ett 100-tal får från Övferums Bruk AB. Bakgrunden till bildandet av fårskötselbolaget var kriget och dess restriktioner. Man fick helt enkelt inte tag på bensin till den nyinförskaffade traktorn. Banan blev ingalunda jämt klippt av fåren. Finsmakare som de var tog de bara det bästa gräset vilket resulterade i att fairways och ruffar såg likadana ut med tufsigt gräs som bara var delvis nedbetat. Nils Claessons tålamod sattes varje dag på hårda prov när fåren skulle ut. Fåren hade nämligen lagt sig till med ovanan när de skulle ut att alltid går rakt ut över nuvarande 6:ans green. Missnöjet med de levande "gräsklipparna" växte och fårskötselbolaget avvecklades under 1943.

1947
 
Sommaren 1947 fick Jönköpings Golfklubb sin förste landslagsman i golf. Erik Fridlund blev uttagen att representera Sverige i landskampen mot Danmark i Falsterbo den 25-27 juli. Erik Fridlund var ursprungligen från Helsingborg men hade spelat ett tag i Småland när landslagsledningen hörde av sig.

1961
 
Den 24 september inviges 18-hålsbanan och banarkitekt för de resterande 9 hålen var Nils Sköld. Prins Bertil invigningsspelade med Eric Ljungberg och Hans Rydell och ytterligare 3 fyrbollar deltog i invigningen. Från klubben spelade bl.a. också Arne Boqvist och Eva Stenman. Invigningsslaget ägde rum på nuvarande hål två som var det första nya hålet.

1962
J-SM avgörs på Jönköpings GK.

1964
 
Byggnationen av det nya klubbhuset startade i månadsskiftet januari/februari 1964. Invigningen förrättades den 29 augusti av klubbens dåvarande ordförande Bo Ehrner. Kostnaderna för byggnationen och inredningen uppgick till 490.000 kr och Jönköpings Stad beviljade ett 20-årigt räntefritt lån på 350.000 kr. Arkitekt var medlemmen Boo Widén. Klubbhuset har senare byggs om och till vid tre olika tillfällen 1972, 1984, 1992 och 2010.
1964 var antalet aktiva medlemmar 380.

1965
Jönköpings Golfklubb står värd för Match-SM.

1967
Junior-EM för pojkar spelas på Jönköpings GK.

1978,1979, 1981
Jönköpings GK vinner lag-SM-guld med sitt herrlag.

1981-1982

1981 utses Jönköpings GK till årets golfklubb. Priset fick ordföranden Torsten Christenson mottaga vid Svenska Golfförbundets årsmöte 1982. Vid samma årsmöte uppmärksammades också Torbjörn Antevik för den fina prestationen att 1982 vinna British Youth Championship. Antalet aktiva medlemmar var 830.

1988
Match SM avgörs på Jönköpings GK.

1992-2008
Husqvarna Open, som del av den svenska nationella touren, spelas på Jönköpings Golfklubb och blir en kär tradition. Inte minst för sin funktion att kraftsamla medlemmarna att sluta upp kring tävlingen. Bland vinnarna märks till exempel Patrik Sjöland, Hans Edberg, Adam Mednick och Terry Burgoyne. Nämnas kan också att Henrik Stenson spelade tävlingen vid ett antal tillfällen. Med tiden blev Husqvarna Open tourens äldsta tävling.

2005
J-SM arrangeras på Jönköpings GK.

2011
Klubbhuset byggs om och shop och kansli bildar en enhet och flyttas upp till entréplan.
Jönköpings GK rankas som andra bästa juniorklubb i Sverige.

2012
I anslutning till drivingrangen uppförs en svingstudio. Med modern teknik för såväl svinganalys som custom fitting av klubbor. Dessutom kan man träna året om.

2013
Jönköpings Golfklubb får för första gången en spelare på damernas Europatour när Julia Davidsson kvalificerar sig. Vid sommarens SM-slutspel vinner JGK:s damelitlag SM-brons efter spännande finaldagar på Barsebäck.

2017
Jönköpings Golfklubb arrangerar SM H40 tillsammans med distriktsförbundet som anordnade hela SM-veckan. 

2018
Cajsa Persson vinner lag-EM Guld tillsammans med Linda Wessberg från Hills GC.

2022
Jönköpings Golfklubb arrangerar en LETAS tävling, Elite Hotels Open, vinnare blev Sara Kouskova från Tjeckien.


 

Ordförande i Jönköpings GK

1937-45 Gunnar Bergenstråhle

1946-45 Harry Anderfelt

1956-61 Sten Sundgren

1962-67 Bo Ehrner

1968-84 Torsten Christensson

1985-87 Lennart Mölne

1988-91 Lars Persson

1992 Bengt Johansson

1993-97 Göran Bosmyr

1998-2001 Per Carendi

2002-05 Hans-Göran Frick

2006-08 Jan Gustafsson

2009-12 Jan Hedenborn

2013-17 Ingrid Rehncrona

2018- Ola Svensson

Pro på Jönköpings GK

1937-45 Harry Fakt
1955-56
George Christie
1958-61
Jimmu Suckling
1962-63
Richard Penfold
1964-70
Stanley Grant
1971-92
Allan Turnbull
1993-2005
Terry Burgoyne
2006-09
Peter Grimfjord
2010
Terry Burgoyne
2011-14
Thomas Persson
2015-16
Daniel Rehncrona/Rickard Rehnström
2015- 
Daniel Rehncrona