Årets tävlingsprogram finns på programsidan!

Om sektionen

Du som är 60 år och äldre eller under året fyller 60 år är välkommen att delta i sektionens aktiviteter. Vi är idag ca 300 manliga medlemmar i klubben som tillhör denna åldersgrupp.

Oavsett graden av intresse så har golfklubbens sektion för Oldboys/Veteraner ambitionen att ge innehåll åt vårt golfspel såväl sportsligt som socialt. Detta sker främst genom anordnande av interna tävlingar som spelas i stort sett varje vecka under säsongen.

Sektionen deltar också med flera lag i seriespel med andra klubbar i regionen. Flera medlemmar i sektionen deltar också i olika slag av tävlingar på riksnivå.

Under vinterhalvåret anordnar sektionen ett antal olika aktiviteter där du kan delta. Information om dessa finns på respektive aktivitetssida.

Det bör framhållas att du fritt kan välja vilken omfattning du vill delta i de aktiviteter som finns. Det innebär att det är helt acceptabelt att bara ställa upp på någon enstaka tävling/ aktivitet när det passar just dig. Även om du tycker att ditt golfspel inte alltid fungerar så som du vill och kanske tycker att du inte platsar på våra tävlingar så är du alltid lika välkommen att delta. Den fina gemenskapen i gruppen tar snabbt bort prestationsångesten och golfspelet kommer bara att utvecklas till det bättre.

Sektionen ser även som sin uppgift att på olika sätt stötta golfklubben genom ideella insatser. Det kan ske genom att vara funktionär vid större tävlingar och att utföra diverse arbeten på bana och byggnader m.m. Sköt om din hälsa - kom med och trivs bland oss likasinnade något äldre gentlemän.

Ledningsgruppen hälsar dig varmt
välkommen till O/V sektionens aktiviteter