Välkommen till Jönköpings Golfklubb - banan i centrum!

Välkommen till Jönköpings Golfklubb - banan i centrum!

Välkommen till Jönköpings Golfklubb - banan i centrum!

Välkommen till Jönköpings Golfklubb - banan i centrum!

Välkommen till Jönköpings Golfklubb - banan i centrum!

Välkommen till Jönköpings Golfklubb - banan i centrum!

Visionen är vår långsiktiga strävan för verksamheten, en bild av ett framtida önskvärt tillstånd.
»Jönköpings Golfklubb ska erbjuda regionens bästa golfupplevelse.«
Strategi

Strategin är vårt långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur vi ska tänka och agera för att uppnå visionen.
• Bana med hög finish - Banan i centrum
• Klubbliv - gemenskap- bemötande
• Idrottsfokus - bredd och tävling
• Levande klubbhus
• Information och interaktion

Mål

Operativa, konkreta projekt som på olika sätt ska bidrar till genomförande av strategi och vision. Till exempel:
• Rekrytering av medlemmar
• Utveckling av greenytor
• Kommunikationsplan
• Trädplan
• Golfvärdar
• Teerestaurering

Värdegrund

Jönköpings Golfklubb står för:
• Öppenhet. Vi hälsar på varandra. Vi hälsar våra gäster välkomna och lycka till.
• Lyhördhet. Vi lyssnar på åsikter. Använder dem för att bli bättre.
• Ödmjukhet. Vi säger inte själva att vi är bäst, det ska upplevelsen här få utvisa.
• Ärlighet. Golf är ett ärligt spel. Det låter vi avspegla sig också i vårt uppträdande.
• Glädje. Det ska vara roligt att spela golf, roligt att besöka Jönköpings GK.
• Stolthet. Vi ska vara stolta över vår bana och klubb. Stolta över att representera klubbmärket.