Anmälan
Du anmäler dig enklast till tävling via "Min Golf" på golf.se eller genom att kontakta kansliet.
Anmälningstiden går ut 14.00 tre dagar före tävlingsstart om inget annat anges.
Efteranmälan godtas i mån av plats. Startlistor publiceras på "Min Golf" på golf.se samt på anslagstavlan i klubbhuset senast kl. 12.00 dagen före tävling.

Handicap
Det är spelarnas skyldighet att aktuellt exakt hcp finns registrerad i SGF:s gemensamma databas. Vid deltagande i tävling uppdateras ditt hcp automatiskt. Vid deltagande i partävling efter den 1 juni måste minst en rond finnas registrerad i SGF:s databas. Efter den 1 juli måste minst två ronder finnas registrerade.

Startavgifter
Startavgifterna varierar beroende på tävling och arrangör. Det betyder att aktulla tävlingsavgifter publiceras i tävlingskalendern under respektive tävling.

Klassindelning
Flytande hcp-gränser gäller.

Regler
SGF:s generella tävlingsregler gäller vid tävling. Eventuella tillfälliga lokala regler anslås i tävlingsexpeditionen tävlingsdagen.

Priser
Priser ska hämtas personligen eller av ombud vid prisutdelningen. Priser som inte avhämtas tillfaller nästa kvinna/man i prislistan.

Golfbilar vid tävling
Kräver läkarintyg.

Utebliven start
Om ej giltigt skäl finns vid uteblivande från tävling debiteras dubbel anmälningsavgift. Spelaren får ej starta om denna avgift är oreglerad före start i nästa tävling.

Övrigt
Segraren i lägsta hcp-klassen eller openvinnaren, om sådan finns, håller tacktal.