Boule

Vi startar höstsäsongen 2023 i oktober. Speldag blir torsdagar med samling 08.45 i Boulehallen i Hovslätt Barrsätragatan 22. Vi börjar torsdagen den 12 oktober. Alla, både gamla och nya spelare är välkomna. För att delta krävs enbart att du kommer till banan i tid och anmäler dig. Vi betalar 40 kr/spelare varje gång. Förtäring finns att köpa i klubblokalen till hyggligt pris.

Tävlingen avslutas med resultatrapportering och trivsam fika efteråt.
Resultaten sammanställs och redovisas löpande i högerspalten på sidan.

Tävlingsledare är Karl Sandberg och Stefan Hall. Har du frågor eller synpunkter så tag kontakt med någon av dem.

Kalle         070 644 33 05     karl.sandberg@hotmail.se
Stefan       070 520 85 34     bostefan.hall@outlook.com

Väl mött
Tävlingsledarna