Våra spelformer

Spelformer

Slaggolf

Resultatet i slaggolf erhålls genom att spelaren räknar antal slag, där antalet slag per hål är maximerat. Alla spelare får, oberoende av spelhandicap, spela maximalt fem slag över par på varje hål oavsett hålets index. Har spelaren inte hålat ut efter hålets par + 4 slag bör bollen plockas upp och scoren noteras till par + 5 slag. Markören är endast skyldig att, på scorekortet, ange antalet bruttoslag på de hål där spelarens score är par + 4 slag eller lägre.

Anmärkning: Slaggolf är en handicaprond och spelhandicapen fördelas på hålen på samma sätt som vid poängbogey.

Poängbogey

Poängbogey är en form av slagspel där en spelares score på ett hål baseras på poäng som tilldelas genom att jämföra spelarens score på hålet (både utförda slag och pliktslag) med den fastställda målscoren för hålet, som är par. 

Hålet spelat på:
·         Fler än ett slag över fastställd målscore eller ingen score: 0 poäng
·         Ett slag över fastställd målscore: 1 poäng
          Fastställd målscore: 2 poäng
          Ett slag under fastställd målscore: 3 poäng
          Två slag under fastställd målscore: 4 poäng
          Tre slag under fastställd målscore: 5 poäng
          Fyra slag under fastställd målscore: 6 poäng

En spelare som av någon orsak inte hålar ut i enlighet med reglerna erhåller noll poäng på hålet. Hålet är avslutat när spelaren hålat ut, väljer att inte göra det eller när scoren ger resultatet noll poäng.

Segrar gör den spelare eller sida som har flest antal poäng efter det att alla ronder avslutats.

Slagtävling

I en slagtävling måste spelaren få ett resultat (håla ut) på alla hål av den fastställda ronden eller ronderna, och för varje rond lämna in ett scorekort på vilket scoren för varje enskilt hål finns noterad. I en handicaptävling segrar den spelare eller sida som har lägst nettoscore efter att alla ronder avslutats. I en scratchtävling segrar den spelare eller sida som har lägst bruttoscore efter att alla ronder avslutats.

 

Matchspel

I matchspel tävlar spelaren och motspelaren mot varandra hål för hål.

En spelare vinner ett hål när
a) hon avslutar hålet på färre slag än motspelaren
b) motspelaren skänker hålet 
c) motspelaren får den allmänna plikten i matchspel (förlust av hål).

Ett hål är delat när spelaren och motspelaren avslutar hålet på samma antal slag.

En spelare vinner en match när
a) spelaren leder över motspelaren med fler hål än det finns hål kvar att spela
b) när motspelaren skänker matchen
c) om motspelaren blir diskvalificerad

Spelarna bör löpande notera ställningen i matchen.
Om en spelare är lika mycket ”upp” som det är hål kvar att spela kallas det dormie.
Matchen slutar när återstående hål att spela är färre än antalet hål som en sida är upp, t ex 2 upp och 1 återstående hål, vilket anges 2/1.

Anmärkning: Om en match är oavgjord efter sista hålet förlängs matchen med ett hål i taget såvida tävlingsvillkoren inte anger att matchen ska sluta oavgjord istället för att förlängas. Hålen ska spelas i samma ordning som under ronden, om inte tävlingsledningen fastställer en annan ordning och handicapslagen fördelas på samma hål.

I en handicapmatch erhåller spelaren med den högre spelhandicapen hela skillnaden mellan de båda sidornas spelhandicap. Sidan med den lägre spelhandicapen spelar därefter med 0 erhållna slag. Skillnaden i spelhandicapen fördelas enligt index på hålen i stigande följd.
Vid 9-håls matchtävling fördelas hela skillnaden mellan spelarnas spelhandicap över 18 hål.

 

Scramble

Scramble regleras inte fullständigt av Regler för golfspel. Varje lag består av två, tre eller fyra spelare. Samtliga spelare slår varsin boll från tee. Därefter väljer laget från vilket läge (d v s från vilken boll) de vill fortsätta spela och markerar den. Spelarna placerar därefter i valfri ordning sina bollar inom ett visst bestämt avstånd, till exempel ett scorekort eller en klubblängd, dock inte närmare hålet, och spelar sina slag.

Spelet fortsätter på samma sätt, dock att man återskapar läget i bunker t ex genom att kratta. Ett hål är avslutat först när alla spelare i laget haft möjlighet att håla ut och därmed förbättra lagets resultat. Lagmedlemmar får ge varandra råd. Se även Committee procedures 9C.

Handicap
SGF rekommenderar att en scrambletävling spelas utan handicap. Detta sker lämpligen genom att spelarna delas in i så jämna lag som möjligt efter handicap både totalt och individuellt.

Vid spel med handicap rekommenderar SGF följande beräkning av lagets spelhandicap:

Tvåmannalag
1. Spelaren med den lägre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,5.
2. Spelaren med den högre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,2.
3. Resultaten från punkt 1 och 2, inklusive eventuella decimaler, adderas.
4. Summan, avrundad till närmaste heltal, blir lagets spelhandicap.