• Course id: cd6dffea-7c75-4d77-8c35-30d80fb4cfb4
 • Loop: Jönköpings GK

Jönköpings GK

Vid förseningar av frost på banan flyttas din tid fram. Golfklubben har rätt att ändra en starttid för att frigöra fler tider samt för ett jämnare speltempo. Måndag och tisdag mellan kl 00.00-08.00 är banan avstängd pga. banarbete.

Jönköpings GK

Hål 11

Par 5
Index 13
 • Vit 452 m
 • Gul 430 m
 • Blå 415 m
 • Röd 386 m
Om hålet

Normalt sett ett lätt öppningshål. Här gäller det att lägga sig mitt i banan. Bunkrar till vänster och järnvägen till höger har stor dragningskraft. Ligger man till höger finns också risk för att man hamnar i mask för andra slaget.
Med ett bra utslag kan den långt slående med sitt andra slag nå in på green. Då måste man vara säker på att framförvarande boll lämnat green. Vi övriga lägger oss kort green för ett säkert par.

Banpresentation

Hål 22

Par 4
Index 3
 • Vit 363 m
 • Gul 344 m
 • Blå 309 m
 • Röd 309 m
Om hålet

Försök att få utslaget till höger om björken som står på kullen i dogleggen. Gå inte för nära för då kan det bli problem med att få fritt inspel mot green.
Fyra bunkrar omkring green är djupa och har stor dragningskraft. Många av oss har här ett extraslag så varför då inte lägga sig kort green för att slippa ett eventuellt bunkerbesök och spela säkert in mot green på tredjeslaget.

Banpresentation

Hål 33

Par 4
Index 9
 • Vit 375 m
 • Gul 341 m
 • Blå 319 m
 • Röd 293 m
Om hålet

Högersidan fram mot green är out of bounds så undvik slicen här. Se även upp för hög ruff både till vänster och höger från utslaget och framåt. För de som slår relativt långt finns fyra bunkrar i spel. Du kan undvika dem genom att spela kort de första bunkrarna. Den långt slående med precision slår sitt utslag mellan bunkrarna för ett kort inspel mot green.
Det är lätt att hamna i bunkrarna till höger om green - ett kort inspel studsar gärna ner i dessa bunkrar.

Banpresentation

Hål 44

Par 4
Index 17
 • Vit 318 m
 • Blå 308 m
 • Gul 308 m
 • Röd 281 m
Om hålet

Ett av de lättare par 4-hålen. Sikta med utslaget på högra sidan av fairway. Undvik bunkrar till höger och vänster. Två relativt djupa bunkrar på vardera sidan inramar en green med två platåer.Obs! Slår du en hook, så är det risk att träffa spelare på hål 1: Ropa "fore"!

Banpresentation

Hål 55

Par 3
Index 11
 • Vit 156 m
 • Blå 139 m
 • Gul 139 m
 • Röd 122 m
Om hålet

Ett nog så trixigt par 3-hål. Kräver ofta lite mer klubba på grund av att det ofta blåser motvind. Raviner på båda sidorna och dessutom framför greenen. Två djupa bunkrar på vardera sidan av greenen har stor dragningskraft.

Banpresentation

Hål 66

Par 4
Index 1
 • Vit 391 m
 • Gul 374 m
 • Blå 333 m
 • Röd 326 m
Om hålet

Banans svåraste hål. Sikta med utslaget lite till höger om öppningen i träden på andra sidan kullen. Bollen kommer tillbaka något till vänster på grund av lutningen. Till vänster i svackan efter kullen ligger en fairwaybunker som fångar upp "drawade" slag med lite längd. Ingången till greenen vaktas av två bunkrar. 

Banpresentation

Hål 77

Par 4
Index 7
 • Vit 335 m
 • Gul 321 m
 • Blå 303 m
 • Röd 287 m
Om hålet

En kort par 4 doglegg vänster. De flesta slår ut med ett långt järn, hybrid eller en spoon. Sikta helst ut på högersidan för att slippa ligga mask på vänstersidan. Både vänster- och högersidans ingång till greenen vaktas av bunkrar. Dessutom finns ytterligare en bunker på vänstersidan och en i bakkant. Alldeles till höger om den högra greenbunkern går out-gränsen.

Banpresentation

Hål 88

Par 3
Index 15
 • Vit 145 m
 • Blå 133 m
 • Gul 133 m
 • Röd 118 m
Om hålet

Det lättaste par 3-hålet på banan. Dock kan greenen vara svår att träffa i motvind. En stor bunker på vardera sidan fångar upp sneda slag.

Banpresentation

Hål 99

Par 4
Index 5
 • Vit 372 m
 • Gul 358 m
 • Blå 321 m
 • Röd 321 m
Om hålet

Ett av de längre par 4-hålen som kräver en ordentlig drive för att få ett komfortabelt andraslag. De flesta siktar något till vänster med utslaget för att komma ifrån out-gränsen som löper längs hela högersidan. Men slå inte för långt till vänster, då ruffen under sommaren kan vara väldigt tuff. En ganska platt green vaktas av totalt fyra bunkrar.  Ett missat inspel till höger om den högra bunkern kan lätt studsa out-of-bounds då marken lutar något.

Hål 1010

Par 3
Index 16
 • Vit 139 m
 • Gul 135 m
 • Blå 127 m
 • Röd 122 m
Om hålet

Banans mest ondulerade green. Två djupa bunkrar på vänster sida och en bunker och djup ravin till höger. Passa upp så att bollen inte fastnar i trädet på högersidan. När flaggan är placerad på den nedre platån kan du spela bollen lite förbi hålet och låta den rulla/spinna tillbaka något.

Hål 1111

Par 3
Index 6
 • Vit 161 m
 • Gul 153 m
 • Blå 141 m
 • Röd 141 m
Om hålet

Banans signaturhål. Out of bounds på hela vänstersidan och djup ravin på högersidan.
En grund bunker till höger mellan greenen och ravinen. En liten rund bunker vänster bakkant om green.
Den försiktige siktar på vänstra sidan av green och är mycket nöjd med en tvåputt.

Banpresentation

Hål 1212

Par 5
Index 2
 • Vit 507 m
 • Gul 491 m
 • Blå 426 m
 • Röd 426 m
Om hålet

Svårigheten är utslaget med out of bounds till vänster och en ravin till höger. Bästa läge för andraslaget är att placera utslaget på högra delen av fairway.
Når du inte över svackan på andraslaget så spela dig bara ned på den platta delen i svackan. Ganska stor green som lutar något mot dig med en bunker på vardera ingångssidan.

Hål 1313

Par 4
Index 14
 • Vit 295 m
 • Gul 281 m
 • Blå 270 m
 • Röd 260 m
Om hålet

Ett relativt enkelt hål. För eliten är det bara en järnklubba över kullen och en kort wedge in på green.  Spela utslaget mot högra delen av fairway eftersom det lutar åt vänster efter kullen. Långa utslag på högersidan samlas emellertid upp av bunkrar snett framför green.

Hål 1414

Par 5
Index 18
 • Vit 446 m
 • Gul 435 m
 • Blå 376 m
 • Röd 376 m
Om hålet

Banans enklaste och kanske vackraste hål. Den långtslående spelaren siktar rakt fram medan medelgolfaren med fördel kan sikta lite mer på vänstra delen av fairway.
Elitspelaren når efter en bra drive ganska enkelt till green på två slag.  Har du koll på var flaggan står på green kan du välja att spela till vänster eller höger om eken för att underlätta tredjeslaget till den väl inbunkrade greenen.

Banpresentation

Hål 1515

Par 4
Index 10
 • Vit 267 m
 • Gul 258 m
 • Blå 247 m
 • Röd 236 m
Om hålet

Ett kort par 4-hål. Här väljer många att slå ut med en järnklubba, hybrid eller liten metallwood, gärna på högersidan, för att bara passera krönet.
Därefter har du bara 100-110 m kvar till green. Hela vänstersidan är out-of-bounds och hela fairway lutar dessutom mot vänster. 
Två bunkrar till höger om green och en grund bunker till vänster om den green. 

Banpresentation

Hål 1616

Par 3
Index 12
 • Vit 152 m
 • Gul 140 m
 • Blå 134 m
 • Röd 134 m
Om hålet

Ett kort men klurigt par 3-hål speciellt när flaggan är placerad kort på den nedre platån och du frestas att flörta med vattnet.
Greenen är väl inbunkrad och med två olika platåer. Känn av vinden innan utslaget.

Banpresentation

Hål 1717

Par 4
Index 8
 • Vit 326 m
 • Blå 303 m
 • Gul 303 m
 • Röd 268 m
Om hålet

Från tee ser det mycket smalt ut. Efter åkröken breddas fairway betydligt.  Du behöver slå utslaget med carry ca 170 m för att passera ån. Se upp för två nya fairwaybunkrar till höger. Hela vänstersidan samt snett bakom om green är markerat sidovattenhinder.  Greenområdet lutar åt vänster så sikta på greenens högra del med inspelet. Stor och djup bunker till vänster om green.

Banpresentation

Hål 1818

Par 4
Index 4
 • Vit 381 m
 • Gul 369 m
 • Blå 311 m
 • Röd 311 m
Om hålet

Ett avslutningshål som kräver en bra drive för att du ska nå in på två slag.
Järnvägen på högersidan är outgräns. De flesta väljer att sikta något till vänster, dock inte för mycket för då hamnar du i ganska svår ruff.
Ganska platt green med en bunker på vardera sidan.Slopekalkylator