• Course id: cd6dffea-7c75-4d77-8c35-30d80fb4cfb4
 • Loop: Jönköpings GK

Jönköpings GK

Vad kul att du bokat golf på Jönköpings Golfklubb! Varmt Välkommen. Efter en lång kall vår är nu banan öppen. Dessvärre har vi en del vinterskador på greenerna vilket gör att vi just nu reducerar greenfeepriset. Vi hoppas också att du är lite extra noga med att hjälpa banan att återhämta sig genom att laga nedslagsmärke och lägga tillbaka uppslagen torv. Vid förseningar av frost på banan stryks din tid. Golfklubben har rätt att ändra en starttid för att frigöra fler tider samt för ett jämnare spel tempo. Måndag och tisdag mellan kl 00.00-08.00 är banan avstängd pga. banarbete. Vi önskar dig en fin dag på golfklubben.

Jönköpings GK

Hål 11

Par 5
Index 13
 • 56 452 m
 • 53 430 m
 • 48 415 m
 • 46 386 m
Om hålet

Normalt sett ett lätt öppningshål. Här gäller det att lägga sig mitt i banan. Bunkrar till vänster och järnvägen till höger har stor dragningskraft. Ligger man till höger finns också risk för att man hamnar i mask för andra slaget.
Med ett bra utslag kan den långt slående med sitt andra slag nå in på green. Då måste man vara säker på att framförvarande boll lämnat green. Vi övriga lägger oss kort green för ett säkert par.

Banpresentation

Hål 22

Par 4
Index 3
 • 56 363 m
 • 53 344 m
 • 48 309 m
 • 46 309 m
Om hålet

Försök att få utslaget till höger om björken som står på kullen i dogleggen. 
Har du hcp 3 eller högre så kan du med fördel utnyttja dina extraslag på hålet och spela det som ett par 5. Så varför inte då lägga sig kort om green för att undvika ett eventuellt bunkerbesök och chippa säkert in mot green på tredjeslaget.

Banpresentation

Hål 33

Par 4
Index 9
 • 56 375 m
 • 53 341 m
 • 48 319 m
 • 46 293 m
Om hålet

Högersidan fram mot green är out of bounds och se upp för hög ruff till vänster från utslaget. För de som slår relativt långt finns tre bunkrar i spel. Du kan undvika dem genom att hålla utslaget till vänster eller att spela kort den första bunkern. Den långt slående med precision slår sitt utslag mellan bunkrarna för ett kort inspel mot green.
Vid inspel är det lätt att hamna i bunkrarna till höger om green - ett kort inspel studsar gärna ner i dessa bunkrar.

Banpresentation

Hål 44

Par 4
Index 17
 • 56 318 m
 • 48 308 m
 • 53 308 m
 • 46 281 m
Om hålet

Ett till synes kort och lätt hål men skenet kan bedra. Placera utslaget på högra sidan av fairway. Undvik bunkrar till höger och vänster. Två relativt djupa bunkrar på vardera sidan inramar en green med två platåer.

Banpresentation

Hål 55

Par 3
Index 11
 • 56 156 m
 • 48 139 m
 • 53 139 m
 • 46 122 m
Om hålet

Ett nog så trixigt par 3-hål. Kräver ofta lite mer klubba på grund av att det ofta blåser motvind. Raviner på båda sidorna och dessutom framför greenen. Två djupa bunkrar på vardera sidan av greenen har stor dragningskraft.

Banpresentation

Hål 66

Par 4
Index 1
 • 56 391 m
 • 53 374 m
 • 48 333 m
 • 46 326 m
Om hålet

Ett av banans svåraste hål. Sikta med utslaget lite till höger om öppningen i träden på andra sidan kullen. Bollen kommer tillbaka något till vänster på grund av lutningen. Till vänster i svackan efter kullen ligger en fairwaybunker som fångar upp slag med lite längd. Ingången till greenen vaktas av två bunkrar. 

Banpresentation

Hål 77

Par 4
Index 7
 • 56 335 m
 • 53 321 m
 • 48 303 m
 • 46 287 m
Om hålet

En kort par 4 doglegg vänster. De flesta slår ut med ett långt järn, hybrid eller en spoon. Sikta helst ut på högersidan för att slippa ligga mask på vänstersidan. Både vänster- och högersidans ingång till greenen vaktas av bunkrar. Dessutom finns ytterligare en bunker på vänstersidan och en i bakkant. Alldeles till höger om den högra greenbunkern går out-gränsen.

Banpresentation

Hål 88

Par 3
Index 15
 • 56 145 m
 • 48 133 m
 • 53 133 m
 • 46 118 m
Om hålet

Ett av våra lättaste par 3-hål på banan kan man tro och greenen kan vara svår att träffa i motvind. Stora bunkrar på vardera sidan fångar upp sneda slag.

Banpresentation

Hål 99

Par 4
Index 5
 • 56 372 m
 • 53 358 m
 • 48 321 m
 • 46 321 m
Om hålet

Ett av de längre par 4-hålen som kräver en ordentlig drive för att få ett komfortabelt andraslag. De flesta siktar något till vänster med utslaget för att komma ifrån out-gränsen som löper längs hela högersidan. Men slå inte för långt till vänster, då ruffen under sommaren kan vara väldigt tuff. En ganska platt green vaktas av totalt fyra bunkrar.  Ett missat inspel till höger om den högra bunkern kan lätt studsa out-of-bounds då marken lutar något.

Hål 1010

Par 3
Index 16
 • 56 139 m
 • 53 135 m
 • 48 127 m
 • 46 122 m
Om hålet

Banans mest ondulerade green. Två djupa bunkrar på vänster sida och en bunker och djup ravin till höger. Passa upp så att bollen inte fastnar i trädet på högersidan. När flaggan är placerad på den nedre platån kan du spela bollen lite förbi hålet och låta den rulla/spinna tillbaka något.

Hål 1111

Par 3
Index 6
 • 56 161 m
 • 53 153 m
 • 48 141 m
 • 46 141 m
Om hålet

Banans signaturhål. Out of bounds på hela vänstersidan och djup ravin på högersidan.
En grund bunker till höger mellan greenen och ravinen. En liten rund bunker vänster bakkant om green.
Den försiktige siktar på vänstra sidan av green och är mycket nöjd med en tvåputt.

Banpresentation

Hål 1212

Par 5
Index 2
 • 56 507 m
 • 53 491 m
 • 48 426 m
 • 46 426 m
Om hålet

Svårigheten är utslaget med out of bounds till vänster och en ravin till höger. Bästa läge för andraslaget är att placera utslaget på högra delen av fairway.
Når du inte över svackan på andraslaget så spela dig bara ned på den platta delen i svackan. Ganska stor green som lutar något mot dig med en bunker på vardera ingångssidan.

Hål 1313

Par 4
Index 14
 • 56 295 m
 • 53 281 m
 • 48 270 m
 • 46 260 m
Om hålet

Ett relativt enkelt hål. För eliten är det bara en järnklubba över kullen och en kort wedge in på green.  Spela utslaget mot högra delen av fairway eftersom det lutar åt vänster efter kullen. Långa utslag på högersidan samlas emellertid upp av bunkrar snett framför green.

Hål 1414

Par 5
Index 18
 • 56 446 m
 • 53 435 m
 • 48 376 m
 • 46 376 m
Om hålet

Banans kanske enklaste men även vackraste hål. Den långtslående spelaren siktar ofta något åt höger medan medelgolfaren med fördel kan sikta lite mer mot mitten av fairway.
Elitspelaren når efter en bra drive ganska enkelt till green på två slag. Har du koll på var flaggan står på green kan du välja att spela till vänster eller höger om eken för att underlätta tredjeslaget till den väl inbunkrade greenen.

Banpresentation

Hål 1515

Par 4
Index 10
 • 56 267 m
 • 53 258 m
 • 48 247 m
 • 46 236 m
Om hålet

Ett kort par 4-hål. Här väljer många att slå ut med en järnklubba, hybrid eller liten metallwood, gärna på högersidan, för att bara passera krönet.
Därefter har du bara 100-110 m kvar till green. Hela vänstersidan är out-of-bounds och fairway lutar dessutom åt det hållet. 
Två bunkrar till höger om green och en grund bunker till vänster om den green. 

Banpresentation

Hål 1616

Par 3
Index 12
 • 56 152 m
 • 53 140 m
 • 48 134 m
 • 46 134 m
Om hålet

Ett kort men klurigt par 3-hål speciellt när flaggan är placerad kort på den nedre platån och du frestas att flörta med vattnet i Tabergsån.
Greenen är väl inbunkrad och med två olika platåer. Känn av vinden innan utslaget.

Banpresentation

Hål 1717

Par 4
Index 8
 • 56 326 m
 • 48 303 m
 • 53 303 m
 • 46 268 m
Om hålet

Från tee är det ganska smalt men efter åkröken breddas fairway betydligt. Du behöver slå utslaget med carry ca 170/140 m för att passera ån. Se upp för fairwaybunkern till höger. Hela vänstersidan samt snett bakom om green är markerat pliktområde. Greenområdet lutar åt vänster så sikta på greenens högra del med inspelet. En stor och djup bunker finns till vänster om green.

Banpresentation

Hål 1818

Par 4
Index 4
 • 56 381 m
 • 53 369 m
 • 48 311 m
 • 46 311 m
Om hålet

Ett långt avslutningshål som kräver en bra drive för att du ska nå in på två slag.
Järnvägen på högersidan markerar banan gräns. De flesta väljer att sikta något till vänster, dock inte för mycket för då kan du hamna i ganska svår ruff.
Inspelet sker mot en ganska platt green med en bunker på vardera sidan.Slopekalkylator