Ordförandebrev maj 2023

Publicerat: 2023-05-23 - 20:40 - Skrivet av Stephanie Raske

Efter en kall vår med dålig tillväxt är vi sedan en månad äntligen igång. Vi har i dagsläget tappat cirka 100 medlemmar vilket betyder att vi nu är knappt 1400 medlemmar i klubben. Av erfarenhet vet vi dock att det kommer fyllas på något under närmsta månaden. Tappet går igen inom hela golfsverige där osäkerheten kring ekonomin och den sena starten på säsongen anses vara de främsta orsakerna.

Ekonomiskt ligger vi för närvarande i fas med budget, bland annat eftersom vi har tagit höjd för en minskning på medlemssidan. Mycket av året återstår dock så vi kommer vara restriktiva med utgifter närmsta tiden tills vi ser hur greenfeen och andra intäkter utvecklas.

Ni som redan spelat några rundor eller besökt rangen har säkerligen lagt märke till en hel del nyheter inför säsongen. Nya teeskyltar är på plats och vi planerar för en övergång till hektometersystemet i närtid.  Innertaket och belysningen har bytts ut i entrén, väggarna har målats och en informationstv är på plats. Vidare har vi byggt en grillplats ute på altanen. Solcellsanläggningen togs i drift vid årsskiftet och genererar kontinuerligt stora besparingar.

Tävlingssäsongen har kommit igång med bra deltagarantal vid såväl familjepokalen som gick av stapeln i helgen som vid scrambletävlingen vi hade i Valborg. Kategorigolfen under veckorna fortsätter att locka många medlemmar.

Det kan också nämnas att vi kommer att träffa kommunen i närtid gällande arrendeavtalet. Nuvarande avtal gäller till 2029 men vi hoppas att få tillstånd en förlängning. Vidare pågår en diskussion med Axima gällande vår maskinpark där nuvarande avtal löper ut i sommar.

Tyvärr drabbades våra greener av snömögel i slutet av förra säsongen när växtligheten hade stannat av. Detta har givetvis påverkat spelupplevelsen i början av denna säsong. Eftersom en hel del medlemmar i all välmening har synpunkter på vad vi bör göra eller inte göra för att undvika problem med greenerna ska jag försöka redogöra för bakgrunden och hur vi arbetar.

Först kan vi konstatera att vår målsättning är att vara på pallplats i regionen när det gäller banan vilket givetvis inkluderar greenerna också. En benchmarking gjord av Golfförbundet visar att vi ligger högt när det gäller kostnaderna för olika produkter vi använder på banan. Detta ligger i linje med vår ambition att säkerställa att vi skapar så bra förutsättningar som möjligt för den långsiktiga skötseln.

Vi måste dock konstatera att de första greenerna på banan byggdes i slutet av 30-talet och resterande i början av 60-talet, så mycket ligger tyvärr nedärvt i marken. I kommande stycken citerar jag till stor del Bror Hildingsson som är medlem hos oss och har skrivit en väldigt bra sammanfattning kring våra greener.

När man började bygga banor för länge sedan klippte man ner ytorna som blev greener så kort som möjligt. Sedan blev byggandet av greener mer avancerat och man lade ner enklare former av dränering under jorden som man sådde i. Man sådde företrädelsevis med vitgröe. Resultatet blev så kallade jordgreener. Så gjorde man fram till 60-talet. Våra greener är byggda på detta sätt.

Ju mer man sänkte klipphöjden desto mer stressade man gräset som blev känsligt för sjukdomar. Man hittade snart lösningar på det. Kemikalieindustrin lanserade en strid ström av produkter som framgångsrikt bekämpade sjukdomarna. Allt var frid och fröjd trodde man. Produkterna var dock i de flesta fall skadliga för människan. Statliga KEMI (Kemikalieinspektionen) fick upp ögonen för detta. Inte bara kemikalier till grönytor, utan även till industrin, jordbruket, skogsbruket m.m. Detta gjorde att KEMI förbjöd ett stort antal produkter och begränsade användandet av ytterligare ett antal. Detta betyder att de medel som är tillgängliga idag är få till antalet och långt ifrån lika kraftfulla som de tidigare var.

Ungefär samtidigt forskade man, framför allt i USA på att ta fram en mer avancerad greenuppbyggnad. Detta för att kunna hålla fina greener utan skadliga kemikalier. I början på 60-talet lyckades man få fram en uppbyggnad som har blivit gällande norm sedan dess. Uppbyggnaden fick i dagligt tal benämningen USGA – greener, 99 % av alla banor byggs numera byggs på detta sätt. Gräset man använder är oftast någon sorts krypven som tål sjukdomar på ett helt annat sätt vilket gör att greenerna blir mycket mer lättskötta. Banor i vårt närområde som Gränna, Wiredaholm, A6, Sand med flera är byggda på detta sätt. Äldre banor som Isaberg och Värnamo har jordgreener. De har också problem.

Varför fick vi då snömögel på våra greener i slutet av förra året? Troligtvis var det den finish på greenerna vi skapade till LETAS tävlingen i september. Att klippa ner greenerna ”stressar” gräset och gör det mer mottagligt för olika typer av angrepp. Detta i kombination med väderförhållandena under hösten orsakade troligvis våra problem. Bland annat med anledning av detta beslutade vi oss för att tacka nej till denna tävling i år, trots en hel del påtryckningar från Golfförbundet.

Arbetet på banan styrs till största delen av den skötselplan vi har. Detta är en synnerligen detaljerad plan som ligger till grund för olika åtgårder som görs, t.ex. när ska vi gödsla, skära, stödså, lufta, etc. Denna plan har tagits fram tillsammans med vår tidigare konsult Henrik Wissinger och granskats av såväl nuvarande som tidigare bankonsulent från Svenska Golfförbundet. Vidare har den jämförts med motsvarande plan på ett antal andra klubbar. Den följer också väl den så kallade Stansfield rapporten som gjordes 2006 på vår bana och som många av våra äldre medlemmar gärna hänvisar till. Det kan också nämnas att vi varje år skickar in jordprover för analys. Detta för att säkerställa att olika näringsvärden är korrekta.

Det varma och soliga vädret sista tiden har satt rejäl fart på tillväxten även på de skadade delarna på greenerna. Detta gör att vi med start denna vecka kommer att börja skära, dressa och stödså greenerna, så med hjälp av en fortsatt gynnsam väderprognos kommer vi snart att kunna ha våra greener i gott skick igen.

Hälsningar

Ola Svensson
Ordförande Jönköpings Golfklubb