Möte med Jönköpings Kommun

Publicerat: 2021-09-28 - 15:15 - Skrivet av Stephanie Raske

Vi fick en bra möjlighet att presentera klubben och våra synpunkter kring utbyggnadsstrategin.

Vi har idag bjudit in och haft ett första möte med kommunalråden från Socialdemokraterna och Centerpartiet kring kommunens utbyggnadsstrategi. De var här tillsammans med ansvariga tjänstemän från stadsbyggnadskontoret samt mark och exploateringskontoret.

Vi fick en bra möjlighet att presentera klubben och våra synpunkter kring utbyggnadsstrategin. Dessa synpunkter har även framgått i vårt remissvar. Vi hade en bra diskussion och beslutade att träffas vidare under den här processen som kommer att pågå ytterligare ca 1 år.