Vi använder cookies för att förbättra vår sida och din besöksupplevelse. Genom att fortsätta använda jonkopingsgk.se godkänner du detta.

 

jgk.vinter2 jgk.vinter3 jgk.vinter4 jgk.vinter5 jgk.vinter6 jgk.vinter7 jgk.vinter8


Banan är en kuperad naturbana vilket kräver försiktighet vid framförande av golfbilar och är underställd terrängkörningslagen (1975:1313). För att köra golfbil krävs körkort med minst B-behörighet eller förarbevis för terrängskoter. Den som är under 16 år får överhuvudtaget inte framföra golfbil, detta gäller även för golfmopeder.
 
Bilen ska framföras på körvägar och i semiruffen så långt det är möjligt. Körning på beväxta ytor får inte ske i terräng där vegetationens höjd överstiger semiruff klippning. Bilen får inte köras ända fram till samtliga greener och tees. Stanna bilen innan eller vid sidan av.
Vid våta förhållanden ska extra stor försiktighet iakttagas. Tänk på att sluttningarna kan vara hala och skador lätt uppstår på banan.
 
På 14:e hålet måste bilen före sista sluttningen ovillkorligen köras till höger på körväg. Glöm inte att använda parkeringsbroms när bilen parkeras, framförallt när det lutar.

Vid passage över obevakade järnvägsövergångar mellan 7:e och 8:e hålet samt från 18:e hålet kräverextra uppmärksamhet för passerande tåg. Detta gäller naturligtvis också vid järnvägsövergången vid hål 2 och 12.

 
Ha en härlig golfrunda och kör försiktigt.

JGK på Facebook

JGK på Instagram

Kontakt

Telefon: 036-765 67
E-post: info@jonkopingsgk.se
Adress: Golfbanevägen 11
Postadress: 556 27 JÖNKÖPING
Koordinater (RT90):
6404148, 1400888
Karta

Golfvädret

Väder JGK

Bilder från banan

Inloggning Min Golf